ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกแนะนำสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 


#บางเขน ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกแนะนำสถานประกอบการสถานบริการให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 🦠 

นายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการเขตบางเขน  มอบหมายให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  จัดเจ้าหน้าที่ฝ่าบสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมกันเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางเขน และเจ้าหน้าที่ทหาร จาก มทบ.11 ลงตรวจพื้นที่ เพื่อแนะนำ ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 1 มกราคม 2564และ (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 ตามลำดับ สามารถสรุปผลการตรวจได้ดังนี้

 บริเวณสถานที่ถูกสั่งปิด อาทิ  สถานที่ออกกำลังกาย ร้านนวด อาบอบนวด สถานบริการ สวนสนุก ว่ามีการปิดทำการหรือไม่ พบว่าสถานประกอบการดังกล่าวให้ความร่วมมือปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร

 สถานที่ต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ ร้านอาหาร  ภัตตาคาร อาคารสำนักงาน  โดยเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการทำมาตรการอย่างเข้มงวดและดำเนินการตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ไม่ว่าจะเป็น ผู้ให้บริการและผู้รับบริการมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการ ️ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ ️กำชับให้สแกน "ไทยชนะ" ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ต่างๆทุกครั้ง รวมไปถึงการกำหนดระยะห่างระหว่างบุคคล มิให้แออัด