คลองสามวา Big cleaning ก่อนเริ่มงาน ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 #COVID-19


คลองสามวา Big cleaning ก่อนเริ่มงาน ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 #COVID-19 

วันนี้ (อังคารที่ 12 มกราคม 2564) นางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา ได้กำชับและเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ #covid-19 ภายในอาคารสำนักงานเขตคลองสามวา 

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ตลอดจนข้าราชการ บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน เขตคลองสามวา

พร้อมกันนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในเรื่องการป้องกันตนเองจาก Covid-19 ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ทิศทางเดียวกัน เพื่อที่จะได้สื่อสาร แนะนำ บอกกล่าวแก่พี่น้องประชาชนต่อไป