เขตคลองสามวา เข้มงวดและเคร่งครัด ให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19


เขตคลองสามวา เข้มงวดและเคร่งครัด ให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19

#สำนักงานเขตคลองสามวา ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด โดยเข้มงวดและเคร่งครัด ในการดูแลข้าราชการ บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการ ณ สำนักงานเขตฯ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19

นางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา ได้กำชับและเน้นย้ำเจ้าหน้าที่เทศกิจ ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวก ณ จุดคัดกรองสำนักงานเขตฯ แก่ข้าราชการ บุคลากร ตลอดจนพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการ

ด้วยความห่วงใยพี่น้องประชาชน จึงขอความร่วมมือทุกๆ ท่าน ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) อย่างเคร่งครัด เน้นสุขอนามัยส่วนบุคคล สวมใส่หน้ากากผ้า หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ใช้ชีวิตไม่ประมาท มีสติ เพื่อความปลอดภัยของทุก ๆ คน