ประชุมวิดีโอผ่านทางไกล (Video Conference) ติดตามความคืบหน้าในการป้องกันการแพร่ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก


ประชุมวิดีโอผ่านทางไกล (Video Conference) ติดตามความคืบหน้าในการป้องกันการแพร่ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก

วันนี้ (อังคารที่ 12 มกราคม 2564) เวลา 08.30 น.นางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา พร้อมด้วยนายธนัฐจ์กร ภิรัฐพงศ์ธนากร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสามวา หัวหน้าฝ่ายปกครอง และหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เขตคลองสามวา เข้าร่วมประชุมวิดีโอผ่านทางไกล (Video Conference) กับนายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก จำนวน 9 เขต

โดยติดตามความคืบหน้าในการป้องกันการแพร่ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ทั้งนี้ เน้นย้ำและกำชับผู้บริหารเขตฯ ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด พร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน การดูแลตนเอง ให้มีสุขอนามัยที่ดี ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของทุก ๆ คน