คลองสามวา ประชุมผู้บริหารเขตฯ ติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร


คลองสามวา ประชุมผู้บริหารเขตฯ ติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

วันนี้ (อังคารที่ 12 มกราคม 2564) เวลา 09.00 น. นางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารเขตฯ โดยมีนายศักดา นิติพัฒนะศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสามวา นายธนัฐจ์กร ภิรัฐพงศ์ธนากร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสามวา และผู้บริหารเขตฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโสณมัย 2 ชั้น 2 สำนักงานเขตคลองสามวา 

การนี้ ได้มีการติดตามความคืบหน้า การรายงานผล การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) การบริหารงานและการดำเนินการในด้านต่างๆ ด้านงบประมาณ ตลอดจนผลการปฏิบัติงานตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ร่วมยินดีต้อนรับนายวัฒนะ โรจนสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา คนใหม่ ในการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ สำนักงานเขตคลองสามวา