#มีนบุรี สแกน #พ่อค้าแม่ค้า @ตลาดมีนบุรี ย้ำ #เข้มมาตรการป้องกัน #covid19 นำประวัติเข้าระบบ #BKKCOVID19 ทุกคน


#มีนบุรี สแกน #พ่อค้าแม่ค้า @ตลาดมีนบุรี ย้ำ #เข้มมาตรการป้องกัน #covid19 นำประวัติเข้าระบบ #BKKCOVID19 ทุกคน

>>วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี พร้อมผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี (น.ส.จตุพร โอฬาระวัติ) หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่ประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลเสรีรักษ์ ตั้งจุดตรวจคัดกรอง COVID-19 (SWAP) ให้กับพ่อค้าแม่ค้า และผู้ประกอบการในตลาดมีนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง บริเวณอาคารลานจอดรถหลังตลาดสดมีนบุรี (ตลาดเก่า) ถนนสีหบุรานุกิจ เขตมีนบุรี

>> ซึ่งสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ได้ทำข้อตกลงร่วมกับโรงพยาบาลเอกชนทั่ว กทม. ในการดำเนินการตรวจคัดกรอง COVID-19 (SWAP) ในตลาดทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร

>> โดยคณะทำงานด้านสาธารณสุข เขตมีนบุรี ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารจัดการตลาดศูนย์การค้าตลาดมีนบุรี และตลาดสดมีนบุรี (ตลาดเก่า) เป็นอย่างดี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกัน COVID-19 ภายในตลาดอย่างครบถ้วน รวมทั้งแจ้งผู้ประกอบการร้านค้า พ่อค้าแม่ค้า มารับการตรวจประเมินคัดกรอง COVID-19 ให้ครบทุกคน 100 %

>> โดยในวันนี้ (12 ม.ค.64) คณะทำงานฯ ได้ตรวจคัดกรองผู้ประกอบการไปแล้วกว่า 200 คน ผลการตรวจประเมินเบื้องต้น ไม่พบผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม จะมีแผนในการลงสุ่มตรวจอย่างสถานประกอบการต่างๆอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

>> โอกาสนี้ ได้เน้นย้ำ นายจ้าง คุมเข้ม #มาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ทั้งภายในที่พักคนงาน และภายในสถานประกอบการ รวมทั้ง ให้ผู้ประกอบการดำเนินการ #สอบสวนคัดกรองประวัติ พ่อค้าแม่ค้า และแรงงานต่างชาติ โดยใช้ระบบ #BKKCOVID19 ทุกคน และให้อัพเดทข้อมูลในระบบอย่างสม่ำเสมอ หากลูกจ้างรายใดมีอาการน่าสงสัยหรือมีประวัติติดต่อกับผู้มีความเสี่ยง ให้แจ้งข้อมูลทันที เพื่อประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ และวางแผนป้องกันอย่างรัดกุมและรวดเร็วที่สุด

>> ทั้งนี้ มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด covid-19 ได้เน้นย้ำ การปฏิบัติตามหลัก Social Distancing โดยการกำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร การสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน การตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ จุดบริการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ หรือจุดบริการสบู่ล้างมือ การทำความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์ และพื้นที่ให้บริการทุก 2 ชั่วโมง ฯลฯ

ภาพ /ข่าว : งานประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตมีนบุรี