ตรวจเยี่ยมด่านตรวจโควิด-19


ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจ บริเวณถนนบรมราชชนนี(ขาเข้า) จุดตัดถนนพุทธมณฑลสาย3 เขตทวีวัฒนา โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฎิบัติตามมาตรการการตรวจอย่างเคร่งครัด