ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ


สำนักงานเขตทวีวัฒนา จัดเจ้าหน้าที่เช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อป้ายรถประจำทาง(ศาลาที่พักผู้โดยสาร ) ล้างทำความสะอาดถนนพุทธมณฑลสาย3 และเช็ดทำความสะอาดสะพานลอยคนเดินข้าม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19