#มีนบุรี #ใส่ใจ คุมเข้ม #จัดระเบียบจุดรับอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน #ลดเสี่ยงแพร่ระบาด #covid-19


#มีนบุรี #ใส่ใจ คุมเข้ม #จัดระเบียบจุดรับอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน #ลดเสี่ยงแพร่ระบาด #covid-19

>> วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี มอบหมาย น.ส.มยุรี บัตรประทาน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ลงตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านสุขอนามัย และจัดระเบียบผู้ปกครองในการรับอาหารกลางวันเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองในพื้นที่ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 9 ศูนย์ ดังนี้

1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสุภาวัลย-เทพารักษ์

2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์

3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสามัคคีคลองสองต้นนุ่น

4.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านปรีชา 10

5.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวังทองพัฒนา

6.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านธรากร

7.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบางชันพัฒนา

8.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรามอินทราเนรมิต

9. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านคูคตพัฒนา

>> โดยจัดระเบียบกำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร เน้นย้ำการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน ตั้งจุดคัดกรองโดยการวัดอุณหภูมิ จุดบริการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรัฐบาล

>> ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ปกครองบางส่วนไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ฯ อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ได้นำออกไปมอบให้ถึงบ้านด้วยแล้ว

>> ในการนี้ได้ส่งมอบพัดลมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตมีนบุรี ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ตามเจตนารมณ์ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ต้องการลดผลกระทบของฝุ่นละออง PM 2.5 ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

: ทีมงานพัฒนาชุมชนคนเมืองมีน