จตุจักรมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับลานกีฬาในพื้นที่-ส่งเสริมการออกกำลังกาย...


จตุจักรมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับลานกีฬาในพื้นที่-ส่งเสริมการออกกำลังกาย...

(23กุมภาพันธ์2564) เวลา 10.00 น.
นายอาฤทธิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการเขตจตุจักร เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับลานกีฬาในพื้นที่เขตจตุจักร สำหรับใช้ในการส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยมีนางสาวพิศมัย เรืองศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักร และนางกนิษฐา ไทยเจริญ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เข้าร่วม ณ โถง ชั้น 3 อาคารสำนักงานเขตจตุจักร