จตุจักรตรวจความเรียบร้อยเจ้าหน้าที่แบงก์กรุงไทยเปิดจุดรับบริการลงทะเบียนผู้ประกอบการ/บริการรายย่อยโครงการเราชนะ@สำนักงานเขตฯ...


จตุจักรตรวจความเรียบร้อยเจ้าหน้าที่แบงก์กรุงไทยเปิดจุดรับบริการลงทะเบียนผู้ประกอบการ/บริการรายย่อยโครงการเราชนะ@สำนักงานเขตฯ...

(22กุมภาพันธ์2564) เวลา 09.15 น.
นายอาฤทธิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการเขตจตุจักร พร้อมด้วยนางสาวภัทร์กร สินสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักร ตรวจความเรียบร้อยการให้บริการของเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย สาขาองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ในการรับลงทะเบียนผู้ประกอบการ/บริการรายย่อย ให้บริการเปิดบัญชีและติดตั้งแอปพลิเคชั่น "ถุงเงิน" สำหรับใช้ในโครงการเราชนะ ณ ฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 สำนักงานเขตจตุจักร