#หอเกียรติยศ จตุจักรเชิญชวนเยี่ยมชมหอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทาน....


#หอเกียรติยศ จตุจักรเชิญชวนเยี่ยมชมหอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทาน....

(22กุมภาพันธ์2564) เวลา 11.00 น.
นายอาฤทธิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการเขตจตุจักร พร้อมด้วยนางสาวพิศมัย เรืองศิลป์ และนางสาวภัทร์กร สินสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักร และผู้บริหารเขตจตุจักร ให้การต้อนรับนายสิระ เจนจาคะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เขตหลักสี่ จตุจักร พรรคพลังประชารัฐ และผู้แทนชาวบ้านหมู่บ้านเฉลิมสุข ซอยรัชดาฯ 44 ในการเข้าเยี่ยมชมหอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตจตุจักร ณ หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตจตุจักร ชั้น 2 อาคารสำนักงานเขตจตุจักร

สำหรับหอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตจตุจักร นั้น เป็นสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล แสดงผลการปฏิบัติงานของจิตอาสาพระราชทาน และเป็นสถานที่ประกาศยกย่องจิตอาสาพระราชทาน ผู้ทำคุณงามความดีให้แก่ชาติบ้านเมือง โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.