จตุจักรตรวจสอบเหตุร้องเรียน-แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน....


จตุจักรตรวจสอบเหตุร้องเรียน-แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน....

(22กุมภาพันธ์2564) เวลา 11.30 น.
นายอาฤทธิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการเขตจตุจักร พร้อมด้วยนางสาวพิศมัย เรืองศิลป์ และนางสาวภัทร์กร สินสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักร และเจ้าหย้าที่เขตจตุจักร ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุร้องเรียนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตจตุจักร พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ ณ บริเวณซอยพหลโยธิน 29 และซอยลาดพร้างว 15 เขตจตุจักร