ทวีวัฒนา 😁รับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ


(23 ก.พ. 64) ผู้บริหารเขตทวีวัฒนา รับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดจับสัญญาณมือ จากมูลนิธิเด็กตาใส ใจสุขเรียน จำนวน 3 เครื่อง และจะได้นำไปมอบให้กับโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา ได้แก่ โรงเรียนคลองต้นไทร (สุขล้อมอุทิศ) โรงเรียนคลองบางพรหม และคลองมหาสวัสดิ์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักเรียนได้ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียน เป็นการช่วยส่งเสริมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา