#เขตประเวศศาสนสถานสะอาด ปลอดภัย


🧚‍♀️สะอาด ปลอดภัย ไว้ใจพี่รักษาฯ#เขตประเวศทำความสะอาดศาสนสถาน

》》วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เขตประเวศ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ พัฒนาทำความสะอาดศาสนสถานเขตประเวศ โดยเก็บกวาดขยะ ฉีดล้างบริเวณวัดและทำความสะอาดห้องน้ำ ณ วัดทุ่งลานนา เขตประเวศเพื่อความสะอาดในพื้นที่

#เราชาวประเวศ ห่วงใย​ ดูแล​ ใส่ใจ​ ไม่ทิ้งกัน

#BKK NOW ผลักดันทันใจ​ แก้ไขทันที​ ตามนโยบายของ​ ผว.กทม.

#"NOW MOVING FORWARD" ทำจริง เห็นผลจริง