#มีนบุรี #ติดตามงาน #ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา #โรงเรียนในสังกัด


#มีนบุรี #ติดตามงาน #ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา #โรงเรียนในสังกัด 

>> วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตมีนบุรี โดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี หัวหน้าฝ่ายศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี จำนวน 13 แห่ง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง

>> เพื่อแจ้งข้อมูลและการดำเนินการตามที่คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครสั่งการเน้นย้ำมาตรการป้องกัน COVID-19  ของสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง โดยให้ดำเนินมาตรการฯ อย่างเข้มข้น  ประกอบด้วย การสลับวันเรียน การจัดระยะห่างในห้องเรียน จำกัดผู้ปกครองและบุคคลที่จะเข้ามาในโรงเรียน การคัดกรอง การเน้นย้ำให้สวมหน้ากากอนามัย การรักษาระยะห่าง การล้างมือ การทำความสะอาด การค้นหาและติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงในโรงเรียน 

>> โดยจะดำเนินการควบคู่ไปกับมาตรการอื่นๆ อาทิ การเน้นให้นักเรียนได้เรียนในที่โล่ง การจำกัดเวลาในการรับประทาน เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาถอดหน้ากากอนามัยน้อยที่สุด  โต๊ะอาหารต้องมีฉากกั้นและเว้นระยะนักเรียน แม่ครัวและพนักงานล้างจานต้องสวมหน้ากากอนามัย ถุงมือ อาหารที่ปรุงต้องสะอาดและสุกใหม่  จัดให้มีการเหลื่อมเวลาในการพักรับประทานอาหาร การใช้ห้องน้ำจะจัดให้สลับกันตามความเหมาะสม มีการรอคิวและเว้นระยะห่างอย่างชัดเจน และการดูแลให้นักเรียนล้างมือเป็นประจำทุกชั่วโมง 

ภาพ : ฝ่ายการศึกษา / ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตมีนบุรี