#มีนบุรี #ป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 #จัดทีมลงพื้นที่ #สถานประกอบการ ประชาสัมพันธ์อย่างจริงจัง!!


#มีนบุรี #ป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 #จัดทีมลงพื้นที่ #สถานประกอบการ ประชาสัมพันธ์อย่างจริงจัง!!

>>วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี มอบหมายให้นางสาวรุ่งมณี สีนวลสด หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในสถานประกอบการประเภทร้านเสริมสวย บริเวณถนนรามอินทราและถนนรามคำแหง เขตมีนบุรี โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี

>>พร้อมนี้ได้ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมาตการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของสถานประกอบการ ตามที่กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลและกรุงเทพมหานครกำหนดอีกด้วย เพื่อเน้นย้ำมาตรการป้องกัน COVID-19 คุมเข้มการปฏิบัติตามหลัก Social Distancing เน้นย้ำการกำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร การสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน การตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ จุดบริการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ จุดบริการสบู่ล้างมือ การทำความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์ และพื้นที่ให้บริการทุก 2 ชั่วโมง ฯลฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

ภาพ : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตมีนบุรี