บางคอแหลมเข้าร่วมกิจกรรม Focus Group เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยววิถีถิ่นสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในแหล่งท่องเที่ยว


วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม พร้อมด้วย นางสาวกัลยา ลิขิตสารวิทย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม นายอนันตชัย บุญตะนัย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ร่วมกิจกรรม Focus Group เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยววิถีถิ่นสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มของกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยววิถีถิ่นสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยมีตัวแทน เจ้าหน้าที่จากกลุ่มเขตกรุงเทพใต้และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ ที่ทำการชุมชนสวนหลวง 1 ซอยเจริญกรุง 103 เขตบางคอแหลม