ข้ามถนนปลอดภัยเทศกิจดูแลให้ครับ✨


วันที่ 7 เมษายน 2564 ฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจร school care safety zone ตามโรงเรียนในพื้นที่เขตบางคอแหลม