#มีนบุรี #แสนแสบแสนสวย #ร่วมจิตอาสา #พัฒนาคลองต้นแบบ #ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง #ตัดหญ้า #เก็บกวาดขยะ


#มีนบุรี #แสนแสบแสนสวย #ร่วมจิตอาสา #พัฒนาคลองต้นแบบ #ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง #ตัดหญ้า #เก็บกวาดขยะ

>>วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี มอบหมายนางสาวจตุพร โอฬาระวัต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี พร้อมด้วยนายเสรี สุชาฎา หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาฯ ร่วมกับประชาชนจิตอาสาดำเนินการเก็บกวาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า กำจัดวัชพืชบริเวณทางเดินเลียบคลองแสนแสบ เพื่อความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม และความปลอดภัยของประชาชน

>> ตามแนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมริมฝั่งคลองแสนแสบและคลองสาขาในพื้นที่เขตมีนบุรี ตามโครงการ "พัฒนาระบบน้ำเสียและระบบความปลอดภัยทางน้ำในคลองต้นแบบ คลองแสนแสบและคลองสาขา" ที่คลองไหลผ่านทั่ว กทม. นอกจากนี้ยังมีแผนดำเนินการ กำจัดวัชพืช ต้นไม้ที่ขึ้นบนกำแพงเขื่อน และตามทางเดินริมคลองให้สะอาดเรียบร้อย ซ่อมแซมราวกันตก ทาสีใหม่ ซ่อมแซมพื้นทางเดินริมเขื่อน ซ่อมแซมสะพานทางเดินข้ามคลอง ทำความสะอาดและทาสีใหม่ ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างตามทางเดิน เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่

ภาพ : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตมีนบุรี