เขตบางคอแหลมล้างทำความสะอาดลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ PM 2.5


วันที่ 7 เมษายน 2564 นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม นางสาวสุดใจ คงทน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม มอบหมายให้นายกันตพัฒน์ นนทะรีสุขวัฒน์รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่คนงานกวาดล้างทำความสะอาด ผิวจราจร ทางเท้า และป้ายต่างๆ บริเวณถนนพระรามที่ 3 เพื่อลดปัญหาละออง PM 2.5 ในอากาศในพื้นที่เขต ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง #Now #movingforward