#มีนบุรี #ช่วยเหลือฉับไว #ตัดต้นไม้ #สถานศึกษาปลอดโปร่ง 


#มีนบุรี #ช่วยเหลือฉับไว #ตัดต้นไม้ #สถานศึกษาปลอดโปร่ง 

>> วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 สำนักงานเขตมีนบุรีได้รับแจ้งเหตุต้นไม้เอนเอียงในพื้นที่สถานศึกษา เกรงว่าจะเป็นอันตราย ณ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบำเพ็ญเหนือ ถนนเสรีไทย เขตมีนบุรี

>>นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี มอบหมายนางสาวจตุพร โอฬาระวัต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี พร้อมด้วยนายเสรี สุชาฎา หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ดำเนินการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ในบริเวณสถานศึกษา เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน คุณครูและบุคลากรภายในโรงเรียน  

>>ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตัดต้นไม้ที่เอนเอียง และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนแบบบูรณาการได้อย่างทันท่วงที โดยดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย และความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่เขตมีนบุรี ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ /ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตมีนบุรี