บางกอกใหญ่ Clear Cut Clean จัดระเบียบสายสื่อสารย่านวังเดิม/อิสรภาพและชุมชนเพชรเกษม 1 (เฟส 2)


บางกอกใหญ่ Clear Cut Clean จัดระเบียบสายสื่อสารย่านวังเดิม/อิสรภาพและชุมชนเพชรเกษม 1 (เฟส 2)

7 เมษายน 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่เปิดกิจกรรมการจัดระเบียบสายสื่อสารและสิ่งสาธารณูปโภคบริเวณถนนวังเดิม และซอยอิสรภาพ 27 รวมถึงชุมชนเพชรเกษม 1 (เฟส 2)

สืบเนื่องจากปัญหาของสายสื่อสารที่มีการลักลอบติดตั้งอย่างผิดระเบียบเป็นจำนวนมาก นอกจากจะเป็นการติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐานแล้ว ยังไม่มีการรื้อถอนสายที่ชำรุดหรือสายที่ไม่ใช้งานออกจากเสาไฟฟ้าอีกด้วย ไม่ปลอดภัยและก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอยู่หลายครั้ง รวมไปถึงทำให้ทัศนีภาพไม่สวยงามทำให้เกิดความรกรุงรัง

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่จึงได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย อาทิ การไฟฟ้านครหลวง บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด (3bb) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (True) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS) ฯลฯ ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร ในเฟสที่ 2 โดยมีเป้าหมายในการจัดระเบียบสายสื่อสารเพื่อสร้างความมั่นคง ปลอดภัยต่อประชาชน ซึ่งแบ่งเป็นเป็น 2 โซน คือ ถนนวังเดิมจนถึงแยกโพธิ์สามต้น และถนนในซอยอิสรภาพ 27 รวมถึงชุมชนเพชรเกษม 1 โดยจะดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันนี้

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ได้มอบหน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ อาหารและ เครื่องดื่มชูกำลัง ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม และได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด