ประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 2/2564


(7 เม.ย.64) 10.00 น. ผู้บริหารเขตทวีวัฒนา ร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชน เขตทวีวัฒนา ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมเทพผดุงพร สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อชี้แจงความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหาของชุมชน รับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆของแต่ละชุมชน ตลอดจนร่วมหารือแนวทางที่จะช่วยให้การพัฒนาชุมชนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ เขตทวีวัฒนามีชุมชนได้รับการประกาศเป็นชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกรรมการชุมชน ปี 2534 เพิ่มอีก 1 ชุมชน คือชุมชนทวีวัฒนา 25 พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ ระหว่างวันที่ 17 เมษายน 64 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ณ ศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ พาร์ค หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ งานผ้าญี่ปุ่น ศิลปประยุกต์ ปั้นจิ๋ว ดอกไม้ประดิษฐ์ (ดอกบัว ดอกดาหลา ดอกกระเจียว) และเพ็นท์เล็บ สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2441 4973 ต่อ 5536-37

#ประชุมคณะกรรมการชุมชน