กทม. ร่วมตรวจภูมิประเทศสำหรับเตรียมการสนับสนุนการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์


กทม. ร่วมตรวจภูมิประเทศสำหรับเตรียมการสนับสนุนการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์

(7 เม.ย. 64) เวลา 07.30 น. สำนักการโยธา โดยนายไทวุฒิ  ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา ร่วมการตรวจภูมิประเทศสำหรับเตรียมการสนับสนุนการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ โดยมี พลเรือเอก เจริญพล คุ้มราษี รองเสนาธิการทหาร ในฐานะประธานอนุกรรมการสนับสนุนการจัดพิธีฯ เป็นหัวหน้าคณะ นำผู้แทนส่วนราชการต่าง ๆ เหล่าทัพกองบัญชาการกองทัพไทย ได้แก่ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร อาทิ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักงานเขตดุสิต ร่วมตรวจพื้นที่ดังกล่าว ณ ลานพระราชวังดุสิต เขตดุสิต กทม.

จากการร่วมตรวจพื้นที่สำหรับจัดพิธีฯ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธา ได้รับมอบภารกิจในการร่วมเตรียมความพร้อมด้านสถานที่จัดพิธี โดยให้สนับสนุนเต็นท์พร้อมติดตั้งสำหรับผู้เข้าร่วมงานและรองรับประชาชนที่เดินทางมาร่วมรับชมพิธีดังกล่าว ซึ่งสำนักการโยธาจะดำเนินการเตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไป

--------------------------

ภาพ : วิชาญ เฉยชอบ
ข่าว : ภัทรปภา...สนย.รายงาน