#มีนบุรี #เก็บผักตบชวา #พัฒนาแหล่งน้ำ #เพื่อเปิดทางน้ำไหล #ระบายสะดวก


#มีนบุรี #เก็บผักตบชวา #พัฒนาแหล่งน้ำ #เพื่อเปิดทางน้ำไหล #ระบายสะดวก

>> วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี มอบหมายนายรัฐธนินท์ วัฒนกมลสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืช ผักตบชวา บริเวณคลองลำไผ่ผี ถนนสุวินทวงศ์ เขตมีนบุรี เพื่อเปิดทางน้ำไหลให้สามารถระบายน้ำได้สะดวกมากขึ้น

>> พร้อมเน้นย้ำดูแลและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ โดยเจ้าหน้าที่จะสับเปลี่ยน หมุนเวียน ดำเนินการในทุกคลองทั่วพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ

>> โดยสำนักงานเขตมีนบุรี มีแผนในการดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ ตามแนวถนนสายหลัก ถนนสายรอง และภายในชุมชนรวมทั้งกำจัดผักตบชวาวัชพืชในคลองและลำราง ในพื้นที่ตลอดทั้งปี เพื่อรับการระบายน้ำในช่วงหน้าฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#งานประจำ #ทำสม่ำเสมอ

ภาพ : ฝ่ายโยธา /ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตมีนบุรี