#มีนบุรีใส่ใจ #ซ่อมแซมทางเดินเลียบคลอง #เพื่อความปลอดภัย ของประชาชน @คลองกีบหมู


#มีนบุรีใส่ใจ #ซ่อมแซมทางเดินเลียบคลอง #เพื่อความปลอดภัย ของประชาชน @คลองกีบหมู

>>วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี มอบหมายนายรัฐธนินท์ วัฒนกมลสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่หน่วยเบสท์ ฝ่ายโยธา ดำเนินการซ่อมแซมทางเดินเลียบคลองกีบหมู บริเวณถนนหทัยราษฎร์ เขตมีนบุรี ที่ชำรุด เสียหาย เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรในพื้นที่

>> ทั้งนี้ ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี ได้จัดเจ้าหน้าที่สำรวจตรวจสอบดูแลทางเท้าถนน สะพานและพื้นที่สาธารณะทั่วพื้นที่ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนแบบบูรณาการได้อย่างทันท่วงที โดยประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการแก้ไข อย่างรวดเร็วก่อให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย และความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่เขตมีนบุรี ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

#งานประจำ ทำสม่ำเสมอ

ภาพ : ฝ่ายโยธา / ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตมีนบุรี