#ผู้บริหาร_เขตมีนบุรี ตรวจสอบ #Camp #คุมเข้มมาตรการ #bubble_and_seal


#ผู้บริหาร_เขตมีนบุรี ตรวจสอบ #Camp #คุมเข้มมาตรการ #bubble_and_seal
.
 วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี มอบหมายนายศักดิ์ชัย ใสสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม, ฝ่ายเทศกิจและฝ่ายโยธา ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการ และตรวจประเมินแคมป์ก่อสร้างในพื้นที่เขตมีนบุรี จำนวน 6 แห่ง
.
พร้อมกันนี้ ได้เน้นย้ำ การดำเนินการตามมาตรการ Bubble Protocol และ Bubble & Seal เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19  ของไซค์งาน และที่พักคนงานก่อสร้าง 
.
 มาตรการ Bubble Protocol ของทางราชการ เป็นมาตรการที่กำหนดให้ผู้ประกอบการก่อสร้าง สถานประกอบการ หรือโรงงานที่มีแคมป์ที่พัก ให้คนงานและผู้อยู่อาศัยทั้งหมด อยู่เฉพาะในบริเวณพื้นที่ทำงานหรือ พื้นที่ก่อสร้าง (Contruction Site) และแคมป์ที่พัก (Camp)โดยขอให้พนักงานผู้ควบคุมเป็นผู้ดูแลจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคตามความจำเป็นให้กับคนงาน เพื่อควบคุมโรคตามมาตรฐาน  มีมาตรการควบคุมจำกัดช่องทางเข้า-ออก มีการจัดสถานที่ทำงานและที่พักอาศัยที่สะอาด ถูกสุขอนามัย  มีการตรวจคัดกรองโรคทุกวัน เพื่อลดความเสี่ยงแพร่ระบาด covid-19 พร้อมจัดทำทะเบียนรายชื่อคนงานและผู้อยู่อาศัยทุกคน  รวมทั้งติดตามตรวจสอบสุขภาพ และสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด กรณี พบการป่วย หรือมีอาการน่าสงสัย หรือพบผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อ covid-19 จำนวนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ให้แยกกักตัว และดำเนินการตามมาตรการ Bubble and Seal แยกส่วนกักกันตามความเสี่ยง พร้อมแจ้งสาธารณสุขพื้นที่ทันที
.
ภาพ : มีนบุรีทีมสู้โควิด19 / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตมีนบุรี