จตุจักร📌สแกนร้านค้าภายในห้างเคร่งครัดมาตรการป้องกันโควิด19🔍🧐🏬🛍️


จตุจักร📌สแกนร้านค้าภายในห้างเคร่งครัดมาตรการป้องกันโควิด19🔍🧐🏬🛍️

(14กันยายน2564) เวลา 14.15 น.
สำนักงานเขตจตุจักร ร่วมกับ สน.พหลโยธิน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของสถานประกอบการ ที่ตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมิวนิตี้มอลล์ ในพื้นที่ ภายหลังจากกรุงเทพมหานคร มีคำสั่งผ่อนคลายมาตรการให้สามารถเปิดดำเนินกิจการและกิจกรรมต่างๆ ได้ โดยแนะนำผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านอาหารภายในห้าง ที่ต้องเข้มงวดในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ต้องจำกัดจำนวนลูกค้า รวมถึงต้องสวมหน้ากากอนามัยมีบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ พร้อมให้กำลังใจผู้ประกอบการในการฝ่าวิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้ไปให้ได้✌️ ณ ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ เขตจตุจักร