#มีนบุรี #ศาสนสถาน #สะอาดหมดจด #ลดการแพร่เชื้อ #COVID-19 @มัสยิดนูรุลอิสลาม (คูคต)


#มีนบุรี #ศาสนสถาน #สะอาดหมดจด #ลดการแพร่เชื้อ #COVID-19 @มัสยิดนูรุลอิสลาม (คูคต)

>> วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 ช่วงเย็น นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี มอบหมายนายเสรี สุชาฎา หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ นำเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการทำความสะอาดศาสนสถาน “ลดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ณ มัสยิดนูรุลอิสลาม (คูคต) ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี

>> โดยดำเนินการทำความสะอาด และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดจุดที่สัมผัสสาธารณะ เช่น เก้าอี้ ลูกบิดประตู มือจับ ราวบันได ห้องน้ำ ฯลฯ พร้อมทำความสะอาดโดยรอบบริเวณมัสยิด เพื่อความสะอาดเรียบร้อยสวยงามและสนับสนุนมาตรการของกรุงเทพมหานคร ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยให้กับประชาชนที่มาประกอบศาสนพิธี

>> ทั้งนี้ สำนักงานเขตมีนบุรี มีแผนในการเข้าดำเนินการ “Big Cleaning ลดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ในสถานที่สาธารณะต่างๆ หมุนเวียนสับเปลี่ยนไปทั่วพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ศาสนสถาน (วัด มัสยิด ศาลเจ้า) สถานศึกษาในสังกัด ป้ายรถโดยสารประจำทาง และราวสะพานลอยคนข้ามทั่วพื้นที่เขตมีนบุรี

ภาพ : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ /ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตมีนบุรี