#มีนบุรี คุมเข้ม!! #ปลอดป้ายโฆษณา🚨 #รักษาความเป็นระเบียบ🚓 #ปลดป้ายให้เรียบร้อย!! @ถนนสุวินทวงศ์และถนนเสรีไทย🚘


#มีนบุรี คุมเข้ม!! #ปลอดป้ายโฆษณา🚨 #รักษาความเป็นระเบียบ🚓 #ปลดป้ายให้เรียบร้อย!! @ถนนสุวินทวงศ์และถนนเสรีไทย🚘

>> วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 นายไพโรจน์ จันทรอด 🤵ผู้อำนวยการเขตมีนบุรีมอบหมายนายสมศักดิ์ โชติศรีสกุล หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่ฯ 🧚กวดขันการติดตั้งป้ายโฆษณไม่ได้รับอนุญาต พร้อมจัดเก็บ 🙈และรื้อถอนป้ายที่ติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต 🕸ป้ายที่บดบังทัศนวิสัยการจราจร ป้ายที่กีดขวางทางเท้าและป้ายผิดกฎหมาย 🦈บริเวณถนนสุวินทวงศ์ และถนนเสรีไทย🚘 เขตมีนบุรี

>> โดยในวันนี้ เจ้าหน้าที่เทศกิจได้เข้าตรวจสอบถนนสุวินทวงศ์และถนนเสรีไทย 🌼เขตมีนบุรี พบมีการติดตั้งป้ายโฆษณา🌝โดยไม่ได้รับอนุญาต จึงทำการปลดป้ายโฆษณาออก เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย✨✨ และความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง)❄

>> ทั้งนี้ เขตฯ ขอความร่วมมือจากประชาชน หากพบเห็นป้ายที่กีดขวางทางเท้า⛅ บดบังทัศนวิสัยการจราจร หรือป้ายที่ผิดกฎหมาย โปรดแจ้งฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตมีนบุรี 🚦โทร.02-540-7490 หรือสายด่วน กทม.1555 เพื่อร่วมกันสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด🏖 สวยงาม และน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ภาพ : ฝ่ายเทศกิจ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตมีนบุรี