#เทศกิจมีนบุรี ‼#จับจริง ปรับจริง 🚫#ห้ามรถวิ่งหรือจอดบนทางเท้า @ถนนรามคำแหง


#เทศกิจมีนบุรี ‼#จับจริง ปรับจริง 🚫#ห้ามรถวิ่งหรือจอดบนทางเท้า @ถนนรามคำแหง

>>วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี มอบหมายให้นายสมศักดิ์ โชติศรีสกุล หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ 🐯จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ เขตมีนบุรี 🐝ลงพื้นที่บริเวณถนนรามคำแหง เขตมีนบุรี เพื่อกวดขันการขับขี่และจอดรถบนทางเท้า🐠 และดำเนินการออกบันทึกการจับกุมผู้ฝ่าฝืนจอดและขับขี่บนทางเท้านำเข้าสู่กระบวนการเปรียบเทียบปรับและดำเนินคดีตามกฎหมาย🦚 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของผู้ใช้ทางเท้าร่วมกัน

>> ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี🌺 ได้เน้นย้ำและสั่งการเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดระเบียบทางเท้า🌼🌸 ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง)โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจตราและกวดขันผู้ขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 🌺🌾จอดหรือขับขี่รถบนทางเท้า ตามมาตรการ “จับจริง ปรับจริง” เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย 💐🍃ตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 17(2) นอกจากนี้ กรณีที่นำรถมาจอดบนทางเท้าอย่างเดียวแม้ไม่ได้ขับขี่ก็ถือเป็นการจอดรถกีดขวาง🚍🚘ทางเท้าโดยมีความผิดเช่นกัน

>>โดยกรุงเทพมหานคร มีนโยบายเดินหน้าเอาจริงกับผู้ที่ฝ่าฝืนจอดและขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าสาธารณะทั่วกรุงเทพฯ 🚔🚨โดยตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 จะเพิ่มค่าปรับการฝ่าฝืนเป็น 2,000 บาท (จากเดิม 1,000 บาท)เพื่อให้ผู้กระทำผิดเข็ดหลาบ และร่วมกันตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้ทางเท้า 🚛🚨รวมถึงความปลอดภัยของผู้ขับขี่เองด้วยซึ่งตามกฎหมาย กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการจับปรับผู้ฝ่าฝืนได้สูงสุดถึง 5,000 บาท และหากฝ่าฝืนไม่ชำระค่าปรับ🚍🚨 ก็จะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายอีกด้วย ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ตำรวจและเทศกิจพบเห็นสามารถดำเนินการจับกุมหรือจับปรับได้ทันที

>>สำนักงานเขตฯ จึงขอแจ้งเตือนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มความระมัดระวัง🚖🚨ในการขับขี่และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ และช่วยกันรักษากฎหมาย เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและปลอดภัย

>> ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเห็นผู้ที่ฝ่าฝืนจอดรถ 🚛🚚หรือขับขี่รถบนทางเท้า สามารถแจ้งเบาะแสภาพถ่ายมาได้ที่ สำนักงานเขตมีนบุรี http://www.facebook.com/minburioffice หรือสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะนำไปตรวจสอบทะเบียนรถและดำเนินการจับปรับต่อไป โดยส่งมาได้ที่ ไลน์แอดรางวัลนำจับ @ebn6703w เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร http://www.bangkok.go.th/reward และ http://203.155.220.179/reward หรือเฟซบุ๊ก สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร โทร 0 2465 6644 🛺🚗🚙

ภาพ : ฝ่ายเทศกิจ/ ข่าว : งานประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตมีนบุรี