⛈ตรวจจุดเฝ้าระวัง เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมขังในพื้นที่🌊


(13 ก.ย. 64) นายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา พร้อมด้วยผู้บริหารเขต ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมขังในพื้นที่ โดยตรวจสอบระดับน้ำคลองมหาสวัสดิ์ รวมถึงการบริหารจัดการน้ำภายในคลองมหาสวัสดิ์ โดยนายเพชรรัตน์ บุณยรัตพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สำนักงานชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน แจ้งว่าขณะนี้ในพื้นที่เหนือเขตทวีวัฒนา การบริหารจัดการน้ำเหนือของกรมชลประทานยังบริหารจัดการน้ำได้ดี แต่สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังมากกว่าคือหากมีฝนตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและปริมาณมาก เกรงว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำฝนดังกล่าว โดยคลองมหาสวัสดิ์มีประตูเปิด-ปิด 2 ฝั่งคลอง ที่คอยควบคุมระดับน้ำโดยฝั่งตะวันตกของคลองมหาสวัสดิ์มีประตูระบายน้ำ พร้อมเครื่องสูบน้ำช่วยสูบน้ำภายในคลองมหาสวัสดิ์ เพื่อช่วยเร่งระบายสู่แม่น้ำท่าจีน ในกรณีที่น้ำในคลองมหาสวัสดิ์มีระดับสูงขึ้น และยังมีประตูระบายน้ำด้านทิศตะวันออก ที่คอยควบคุมระดับน้ำจากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมตามแนวเขื่อนคลองมหาสวัสดิ์ และความพร้อมของประตูระบายน้ำ ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ โดยมีการเปิด-ปิด ประตูระบายน้ำตามแผนของ สำนักการระบายน้ำและติดตามการรายงานสภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมและสามารถเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที