👉ตรวจเยี่ยมชุมชนในพื้นที่ 👨‍👩‍👧‍👦


(14 ก.ย. 64) 09.30 น. นายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา พร้อมผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โยธา และเทศกิจ ร่วมลงพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ เขตทวีวัฒนา เพื่อรับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ และร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน ต่อไป

#ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชน