👉ตรวจสถานประกอบการ🧴


(14 ก.ย. 64) 14.30 น. สำนักงานเขตทวีวัฒนา ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ บริษัท บุญถาวร เซรามิคส์ จำกัด และกูร์เมต์ มาร์เก็ต ถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา โดยเน้นย้ำสถานประกอบการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

#ตรวจสถานประกอบการ