บริษัท สหทรัพย์ 88 จำกัด สนับสนุนข้าวสาร และส้มโอ แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19


บริษัท สหทรัพย์ 88 จำกัด สนับสนุนข้าวสาร และส้มโอ แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19

วันนี้ (14 กันยายน 2564) เวลา 15.00 น. นางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา มอบหมายให้นายธนัฐจ์กร ภิรัฐพงศ์ธนากร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสามวา พร้อมด้วยหัวหน้าทะเบียน สำนักงานเขตคลองสามวา รับมอบข้าวสาร จำนวน 100 กิโลกรัม และส้มโอ จำนวน 1,000 กิโลกรัม จากการสนับสนุนโดยบริษัท สหทรัพย์ 88 จำกัด ณ โถงกลาง ชั้น 1 สำนักงานเขตคลองสามวา 

ทั้งนี้ เพื่อนำมารวบรวมและส่งมอบแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบและมีความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) พื้นที่เขตคลองสามวา

สำนักงานเขตคลองสามวา ต้องขอขอบคุณ บริษัท สหทรัพย์ 88 จำกัด ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในห้วงเวลานี้