บึงกุ่มตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแม่ครัวประกอบอาหารส่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พักคอย


นายนันทพงศ์ แก้วศรี ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม พร้อมนางสาวศิริลัดดา จะงาม หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแม่ครัว (เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาฯ) ประกอบอาหารส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ ณ โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ โดยได้ร่วมประกอบปรุงอาหาร พร้อมเน้นย้ำให้ประกอบอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตบึงกุ่ม