บึงกุ่มมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคแก่เจ้าหน้าที่ภาคสนาม


นายนันทพงศ์ แก้วศรี ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม มอบเครื่องอุปโภคและบริโภคแก่เจ้าหน้าที่ภาคสนาม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ โดยมีนางสาวศิริลัดดา จะงาม หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ และเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับมอบ ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตบึงกุ่ม