#คลองเตยตรวจติดตามประเมินแคมป์/ไซต์ก่อสร้าง(ระยะที่2)ทบทวนมาตรการป้องกันโควิด-19


วันที่ 14 กันยายน 2564 นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯและฝ่ายเทศกิจ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินแคมป์คนงานก่อสร้างและไซต์ก่อสร้าง ระยะที่ 2 เพื่อทบทวนมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 จำนวน 4 แห่งดังนี้

แคมป์คนงานอิตาเลี่ยนไทย ซอยไผ่สิงห์โต

แคมป์คนงานอิตาเลี่ยนไทย ซอยชัยมงคล

แคมป์คนงาน JWS พระราม 3

แคมป์คนงาน JWS สุขุมวิท 24

โดยมีรายละเอียดในการประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการสาธารณสุข (ผลตรวจการควบคุมโรค) ด้านการ Bubble and Seal (ลักษณะกายภาพของ Camp และ Construction Site) และด้านการให้ความร่วมมือ (การจัดการของผู้ประกอบการ)