#มีนบุรี #ศาสนสถาน #สะอาดหมดจด #ลดการแพร่เชื้อ #COVID-19 @มัสยิดกมาลุ้ลเอี๊ยะห์ซาน


#มีนบุรี #ศาสนสถาน #สะอาดหมดจด #ลดการแพร่เชื้อ #COVID-19 @มัสยิดกมาลุ้ลเอี๊ยะห์ซาน

>> วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี มอบหมายนายเสรี สุชาฎา หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการทำความสะอาดศาสนสถาน “ลดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ณ มัสยิดกมาลุ้ลเอี๊ยะห์ซาน ซอยราษฎร์อุทิศ 24 ถนนราษฎร์อุทิศ เขตมีนบุรี

>> โดยดำเนินการทำความสะอาด และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดจุดที่สัมผัสสาธารณะ เช่น เก้าอี้ ลูกบิดประตู มือจับ ราวบันได ห้องน้ำ ฯลฯ พร้อมทำความสะอาดโดยรอบบริเวณมัสยิด เพื่อความสะอาดเรียบร้อยสวยงามและสนับสนุนมาตรการของกรุงเทพมหานคร ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยให้กับประชาชนที่มาประกอบศาสนพิธี

>> ทั้งนี้ สำนักงานเขตมีนบุรี มีแผนในการเข้าดำเนินการ “Big Cleaning ลดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ในสถานที่สาธารณะต่างๆ หมุนเวียนสับเปลี่ยนไปทั่วพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ศาสนสถาน (วัด มัสยิด ศาลเจ้า) สถานศึกษาในสังกัด ป้ายรถโดยสารประจำทาง และราวสะพานลอยคนข้ามทั่วพื้นที่เขตมีนบุรี

ภาพ : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ /ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตมีนบุรี