#มีนบุรี อำนวยความสะดวก จุดบริการ #ฉีดวัคซีนโควิด19 #โลตัสมีนบุรี #บิ๊กซีร่มเกล้า ย้ำความสะดวกปลอดภัย


#มีนบุรี อำนวยความสะดวก จุดบริการ #ฉีดวัคซีนโควิด19 #โลตัสมีนบุรี #บิ๊กซีร่มเกล้า ย้ำความสะดวกปลอดภัย

>> วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี มอบหมายนายศักดิ์ชัย ใสสุข, นางสาวจตุพร โอฬาระวัต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายที่ได้รับมอบภารกิจ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย "หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร - หอการค้าไทย" ซึ่งเปิดให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับ #บุคคลที่ลงทะเบียนผ่านระบบไทยร่วมใจ ที่มารับบริการ ณ หน่วยบริการฯ #โลตัสมีนบุรี และหน่วยบริการฯ #บิ๊กซีร่มเกล้า

>> โดยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี ได้แบ่งทีมผู้บริหารเขตมีนบุรี ออกเป็น 2 ชุด นำโดยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี ทั้ง 2 ท่าน ช่วยดูแลอำนวยการ ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนจำนวน 2 จุด ของเขตมีนบุรี ตลอดทั้งวัน เน้นย้ำความสะดวก รวดเร็วปลอดภัยทุกขั้นตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุที่มารับบริการ

>> โดยสำนักงานเขตมีนบุรี ได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการด้านการจราจร และดูแลความเรียบร้อยบริเวณจุดคัดกรองการลงทะเบียน ตลอดทั้งวัน เพื่อให้บริการวัคซีนเป็นไปตามขั้นตอน สะดวกปลอดภัย ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนรับคิวจนถึงการรับวัคซีนและสังเกตอาการ โดยให้บริการฉีดวัคซีน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น. ตามจำนวนที่ได้มีนัดหมายในแต่ละวัน

>> "หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร-หอการค้าไทย” บริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล ณ #โลตัส สาขามีนบุรี เป็นความร่วมมือการให้บริการระหว่าง กรุงเทพมหานคร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ #โรงพยาบาลปิยะเวท

>> "หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร-หอการค้าไทย” บริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล ณ #บิ๊กซีร่มเกล้า เป็นความร่วมมือการให้บริการระหว่าง กรุงเทพมหานคร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ #โรงพยาบาลนวมินทร์9

ภาพ/ ข่าว : ทีมมีนบุรีสู้โควิด19