เทศกิจคลองสามวา อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องผู้ใช้แรงงานภายในแคมป์ก่อสร้าง เข้ารับการฉีดวัคซีน


เทศกิจคลองสามวา อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องผู้ใช้แรงงานภายในแคมป์ก่อสร้าง เข้ารับการฉีดวัคซีน

วันนี้ (15 กันยายน 2564) ตั้งแต่เวลา 07.00 น. นางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา มอบหมายให้นายประวีร์ หนูนาค หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตคลองสามวา ลงพื้นที่ดำเนินการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ผู้ใช้แรงงาน ที่พักอาศัยภายในแคมป์ก่อสร้าง โครงการ AP ถนนไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัด เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และสำหรับการเข้ารับวัคซีนดังกล่าว ภายใต้การดำเนินการของผู้ประกอบการ ในการประสานงานติดต่อขอรับวัคซีนให้แก่ลูกจ้าง ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของทุกๆ คน