สายไหม>>ลงพื้นที่ต่อเนื่อง!! กำจัดวัชพืช เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ


วันที่ 15 ก.ย. 64 นายอมฤต สุวรรณทิพย์ ผู้อำนวยการเขตสายไหม ลงพื้นที่ให้กำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร พร้อมติดตามการดำเนินการเก็บขยะและกำจัดวัชพืชคลองหมอนสี่สิบ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง ไม่ให้มีขยะและวัชพืชกีดขวางทางน้ำไหล สามารถเปิดทางน้ำไหลระบายน้ำได้สะดวกมากขึ้น และบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อไป