#มีนบุรี #ซ่อมแซมผิวจราจร #เทหินคลุก #เพื่อความปลอดภัย @ซอยบึงขวาง 1/5


#มีนบุรี #ซ่อมแซมผิวจราจร #เทหินคลุก #เพื่อความปลอดภัย @ซอยบึงขวาง 1/5

>>วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี มอบหมายนายรัฐธนินท์ วัฒนกมลสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่ฯ ดำเนินการซ่อมผิวจราจร เทหินคลุกบริเวณซอยบึงขวาง 1/5 ถนนบึงขวาง เขตมีนบุรี ที่ชำรุด เสียหาย เพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจรในพื้นที่

>> ทั้งนี้ ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี ได้จัดเจ้าหน้าที่สำรวจตรวจสอบ ดูแลทางเท้าถนน สะพานและพื้นที่สาธารณะทั่วพื้นที่ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัยอยู่เสมอ

>>เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนแบบบูรณาการได้อย่างทันท่วงที โดยประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการแก้ไข อย่างรวดเร็วก่อให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย และความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่เขตมีนบุรี

#งานประจำ ทำเสมอ

ภาพ : ฝ่ายโยธา / ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตมีนบุรี