#มีนบุรี #ปรับปรุงภูมิทัศน์ #กำจัดวัชพืช #เก็บกวาดขยะ @ถนนราษฎร์อุทิศ


#มีนบุรี #ปรับปรุงภูมิทัศน์ #กำจัดวัชพืช #เก็บกวาดขยะ @ถนนราษฎร์อุทิศ

>>วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี มอบหมายนายเสรี สุชาฎา หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ฯ แบ่งทีมดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืช เก็บขยะบริเวณริมถนนราษฎร์อุทิศ เขตมีนบุรี เพื่อให้พื้นที่เขตมีนบุรี มีความสะอาด เป็นระเบียบ และสวยงามน่ามองอยู่เสมอ รวมทั้งสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

>>ทั้งนี้พี่ ๆ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะได้ให้ความสำคัญกับพื้นที่ในเขตมีนบุรีทั่วทั้งพื้นที่ โดยผลัดเปลี่ยนกันคอยดูแลพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อความสะอาด เรียบร้อย และความสวยงามของเขตมีนบุรีอยู่ตลอด

ภาพ : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตมีนบุรี