#เขตคลองเตย ตรวจติดตามประเมินแคมป์/ไซต์ก่อสร้าง(ระยะที่ 2) ทบทวนมาตรการป้องกันโควิด-19


(15 ก.ย.64) นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และฝ่ายโยธา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลสถานีทองหล่อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินแคมป์คนงานก่อสร้างและไซต์ก่อสร้าง (ระยะที่ 2) เพื่อทบทวนมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 5 แห่ง ดังนี้

แคมป์คนงานก่อสร้างบริษัท ฑีฆา ก่อสร้าง

แคมป์คนงานก่อสร้างบริษัท TTS

แคมป์คนงานก่อสร้างบริษัท ไฮ คอนสตรัคชั่น

แคมป์คนงานก่อสร้างบริษัท อิตัลไทย

แคมป์คนงานก่อสร้างบริษัท พรีบิลด์

โดยมีรายละเอียดในการประเมิน 3 ด้าน ได้แก่

ด้านการสาธารณสุข (ผลตรวจการควบคุมโรค)

ด้านการ Bubble and Seal (ลักษณะกายภาพของ Camp และ Construction Site)

ด้านการให้ความร่วมมือ (การจัดการของผู้ประกอบการ)

เพื่อเปิดให้ปฏิบัติงานได้ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

พร้อมทั้งได้แนะนำตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

Distancing (อยู่ห่างไว้)

Mask wearing (ใส่หน้ากากกัน)

Hand washing (หมั่นล้างมือ)

Testing temperature ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

Test for COVID-19 ตรวจหาเชื้อโควิด-19

Application สแกนแอปปลิเคชั่นไทยชนะหรือหมอชนะ