#มีนบุรี ส่งต่อน้ำใจ สู้ภัยโควิด19 #CP_Group มอบข้าวกล่องช่วยผู้ประสบภัย 50 วัน


#มีนบุรี ส่งต่อน้ำใจ สู้ภัยโควิด19 #CP_Group มอบข้าวกล่องช่วยผู้ประสบภัย 50 วัน

>> วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี พร้อมด้วยนางสาวจตุพร โอฬาระวัต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และเจ้าหน้าที่ฯ รับมอบอาหารปรุงสำเร็จ (ข้าวกล่อง) จากกลุ่มบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ตามโครงการ "ครัวปันอิ่ม ร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19" ณ บริเวณด้านหลังอาคารเรือนไม้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองมีนบุรี สำนักงานเขตมีนบุรี

>> ซึ่งกลุ่มบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) มอบให้กับสำนักงานเขตมีนบุรี เพื่อส่งต่อให้กับผู้ประสบภาวะยากลำบาก และผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในชุมชนพื้นที่เขตมีนบุรี เป็นเวลา 50 วัน (ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค.64 เป็นต้นมา)

>> โดยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี ได้มอบหมายหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ นัดหมายผู้นำชุมชน แต่ละชุมชนหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันมารับข้าวกล่อง เพื่อนำไปส่งต่อให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในชุมชนพื้นที่เขตมีนบุรี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ covid-19 ในครั้งนี้

>> ซึ่งในวันนี้ (16 ก.ย.64) ชุมชนแสงวิมาน , ชุมชนราษฎร์พัฒนา , ชุมชนพัฒนาบึงขวาง และชุมชนอันนูรอยน์ (บึงขวาง) ได้ส่งผู้แทนมารับมอบข้าวกล่องฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทั้งยังส่งมอบข้าวกล่องให้ศูนย์พักคอยชุมชนพัฒนาบึงขวางและศูนย์พักคอยชุมชนแสงวิมาน อีกด้วย

ภาพ : กฤษณ์ และฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ /ข่าว : งานประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตมีนบุรี