จตุจักร📌ตรวจแนะนำร้านค้า-ให้กำลังใจผู้ประกอบการฝ่าวิกฤตโควิด19❤️🏬🛍️


จตุจักร📌ตรวจแนะนำร้านค้า-ให้กำลังใจผู้ประกอบการฝ่าวิกฤตโควิด19❤️🏬🛍️

 สำนักงานเขตจตุจักร ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของสถานประกอบการ ที่ตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมิวนิตี้มอลล์ ในพื้นที่ ภายหลังจากกรุงเทพมหานคร มีคำสั่งผ่อนคลายมาตรการให้สามารถเปิดดำเนินกิจการและกิจกรรมต่างๆ ได้ โดยแนะนำผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านอาหารภายในห้าง ที่ต้องเข้มงวดในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ต้องจำกัดจำนวนลูกค้า รวมถึงต้องสวมหน้ากากอนามัยมีบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ พร้อมให้กำลังใจผู้ประกอบการในการฝ่าวิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้ไปให้ได้✌️ ณ ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ เขตจตุจักร