กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตคลองสามวา ร่วมกับ อาสาสมัคร EOC CARE ตรวจคัดกรองเชิงรุก โควิด-19 ด้วยวิธี ATK (Antigen Test Kit) #วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม #โรงเรียนบ้านแบนชะโด (เสียง วิฑูรชาติอุปถัมภ์) #มัสยิดฮีดาย่าตุลอิสลามียะฮ์ (สุเหร่าแสนแสบ)


กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตคลองสามวา ร่วมกับ อาสาสมัคร EOC CARE ตรวจคัดกรองเชิงรุก โควิด-19 ด้วยวิธี ATK (Antigen Test Kit)  #วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม #โรงเรียนบ้านแบนชะโด (เสียง วิฑูรชาติอุปถัมภ์) #มัสยิดฮีดาย่าตุลอิสลามียะฮ์ (สุเหร่าแสนแสบ)

วันนี้ (16 กันยายน 2564) เวลา 13.00 น. นางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสำนักงานเขตคลองสามวา และเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร EOC CARE ในการตรวจคัดกรองเชิงรุก covid-19 ณ จุดที่ 1 วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม จุดที่ 2 โรงเรียนบ้านแบนชะโด (เสียง วิฑูรชาติอุปถัมภ์) และจุดที่ 3 มัสยิดฮีดาย่าตุลอิสลามียะฮ์ (สุเหร่าแสนแสบ) แขวงทรายกองดิน และแขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อและนำเข้าสู่ระบบการรักษาที่รวดเร็ว ป้องกันการเกิดคลัสเตอร์ภายในชุมชนต่อไป 

ขอให้ประชาชนทุกคน เคร่งครัดในมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มข้น โดยการใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 100% ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง ไม่ไปในสถานที่แออัดหรืออากาศถ่ายเทไม่สะดวก และเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19

สำหรับกำหนดการตรวจคัดกรองโควิด-19  โดยอาสาสมัคร EOC CARE ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตคลองสามวา ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวคลองสามวา หรือละแวกใกล้เคียง เข้าตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ✅ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น ซึ่งดำเนินการโดยพี่ๆ อาสาสมัคร EOC CARE และเจ้าหน้าที่ทีมสำนักงานเขตคลองสามวา

✅ ตรวจหมด คนไทย และคนต่างด้าว (ที่มีประกันสังคม มีบัตรสีชมพู) ทะเบียนบ้านอยู่ไหนก็ตรวจได้ ไม่จำกัด สะดวกเข้าตรวจจุดไหน ได้หมดเลยค่ะ ...

✅ ตรวจวันนี้ ... ได้รับใบรับรองผลการตรวจ หากท่านมีผลเป็นบวก ติดเชื้อโควิด-19 ลงทะเบียนเข้าระบบ HI เข้ารับการรักษาทันที กรณีมีความประสงค์เข้าศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา (CI) ลงทะเบียนทันที พร้อมคัดกรองเกณฑ์การเข้าศูนย์พักคอยฯ

✅สิ่งที่ต้องเตรียม ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / กรณีเด็กเล็ก ผู้ปกครองเตรียมสูติบัตร พร้อมสำเนาสูติบัตร และสำหรับพี่น้องต่างด้าว ต้องมีบัตรสีชมพู (ประกันสังคม) เราก็รับตรวจ

🌈⛔️🦠 คลองสามวา ... พิชิตโควิด-19

🔵 อาทิตย์ 19 กันยายน 2564 
📌 วัดคู้บอน
📌 ชุมชนหมู่บ้านหทัยราษฎร์ ถนนหทัยราษฎร์ 8  

🔵 จันทร์ 20 กันยายน 2564
📌 โรงเรียนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

❤️🤟🥰 ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัด ทยอยกันมาตรวจนะคะ เริ่มตรวจตั้งแต่เวลา 09.00 – 14.00 น.

#สะดวกที่ไหนตรวจที่นั้น #ใกล้ไกลไปตรวจได้ #คนไทยตรวจหมด