ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตคลองสามวา ครั้งที่ 7/2564


ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตคลองสามวา ครั้งที่ 7/2564

วันนี้ (16 กันยายน 2564) เวลา 10.00 น. นางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตคลองสามวา ครั้งที่ 7/2564 โดยมีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องโสณมัย 1 สำนักงานเขตคลองสามวา

สำหรับการประชุมดังกล่าว ทางคณะอนุกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาอนุมัติ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม เพื่อให้ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตอบสนองอย่างสูงสุด